AT NORDIC PROPERTY GROUP AB INTEGRITETSPOLICY


Din personliga integritet är viktig för AT Nordic Property Group. Därför är vi engagerade i att skydda alla personuppgifter som du tidigare har delat med oss, liksom alla personuppgifter som du kommer att dela med oss i framtiden. Med den integritetspolicy som visas nedan strävar vi efter att vara transparent om hur vi samlar, bearbetar och skyddar dina data enligt de nya GDPR-riktlinjerna. Kontakta oss gärna om du har frågor angående policyn.